W miniony czwartek 27 lutego 2020 r. w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie odbyła się uroczysta zmiana służby, podczas której oficjalnie pożegnani zostali dwaj funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie w osobach asp. sztab. Romualda Małkiewicza  oraz st. asp. Cezarego Zaborskiego, którzy podjęli decyzje o odejściu na zaopatrzenie emerytalne.

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez zastępcę dowódcy JRG meldunku st. bryg. Grzegorzowi Rybaczykowi – Komendantowi Powiatowemu PSP w Szczytnie, następnie odczytana została treść decyzji w sprawie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej wymienionych strażaków.

Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie w słowach skierowanych do rozstających się ze strażackim mundurem funkcjonariuszy serdecznie podziękował za całokształt ich długoletniej służby zawodowej na rzecz powiatu szczycieńskiego, wyrażając szczególną wdzięczność za sumienną i rzetelną pracę, wysoki poziom zaangażowania i zdyscyplinowania, wzorowe wypełnianie swoich obowiązków wykraczających niejednokrotnie poza zakres czynności oraz przekazywanie wiedzy i nabytego z wiekiem doświadczenia w rzemiośle pożarniczym młodym pokoleniom strażaków.

Uroczystość zwieńczyło przejście funkcjonariuszy pod szpalerem. Następnie koleżanki i koledzy z KP PSP w Szczytnie złożyli strażakom wiele serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności i powodzenia w kolejnym etapie życia.

 

Opracował: kpt. Paweł Kozłowski

Zdjęcia: Archiwum KP PSP w Szczytnie