W trakcie panującej epidemii, stale toczy się codzienne praca służb ratunkowych. W trakcie kiedy duża cześć naszego społeczeństwa nie pracuje i nie pobiera nauk, pojawia się dużo pomysłów w jaki sposób spędzać czas wolny - nie koniecznie w domach, jak wynika z zaleceń służb epidemiologicznych. Strażacy w tym okresie razem z pracownikami Lasów Państwowych prowadzą kolejną akcją prewencyjną STOP POŻAROM TRAW, które mogą doprowadzić do wielu strat w naturze i mieniu.
 
13 marca 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną edycję kampanii społecznej STOP POŻAROM TRAW.
 Kampanię kierujemy do całej społeczności w naszym kraju. Pożary lasów, traw i nieużytków rolnych to wymierne straty. Pożar w środowisku przyrodniczym niszczy bezpowrotnie habitaty. Giną zwierzęta w stanowiskach lęgowych oraz niezliczone skupiska owadów. Ogień wypala florę, która stanowi różnorodne źródło pokarmu dla jakże cennych dla człowieka pszczół. Tylko ciągła edukacja społeczna i budowanie odpowiedzialności jest szansą ochrony przyrodniczego skarbca. Chcemy docierać z naszą kampanią do społeczeństwa i przekonywać, że warto troszczyć się o Ziemię w perspektywie pokoleń, które przyjdą po nas. W naszej kampanii bierze udział Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Straż Pożarna, a także Lasy Państwowe.
 
W roku 2019, w ogólnej liczbie 153 520 odnotowanych pożarów w Polsce,  aż 55 912 było pożarami traw i nieużytków rolnych (36,4% wszystkich pożarów).
 
Pożary traw i nieużytków objęły powierzchnię 24 151 ha. W wyniku tych pożarów zginęło 10 osób, a 140 odniosło obrażenia. Straty po pożarach traw i nieużytków wyceniono na  40 974 800 złotych. To kwota, za którą można by było wybudować 21 nowoczesnych przedszkoli w naszym kraju.
 
Średni czas działań gaśniczych przy pożarach traw wyniósł 54 minuty, a strażacy wyjeżdżali do tych pożarów co 9 minut.
Do gaszenia pożarów traw i nieużytków strażacy zużyli 183 413 171 litrów wody co stanowi pojemność 49 basenów olimpijskich.
 
W 2019 roku Państwowa Straż Pożarna odnotowała 8896 pożarów lasów, w której to liczbie mieszczą się także pożary lasów nienależących do Lasów Państwowych.
 
W wyniku pożarów w lasach zginęło siedem osób, a 31 odniosło obrażenia.
 
Czytaj także na mediach społecznościowych:
Państwowa Straż Pożarna
Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/
TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP
Źródło: KG PSP