W dniu 12 maja 2020 r. o godzinie 1700 w Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie odbyła się narada służbowa dotycząca rozdziału środków finansowych przyznanych z budżetu państwa dla jednostek OSP KSRG na 2020 r.

W spotkaniu wzięło udział 11 Prezesów/Naczelników OSP reprezentujących wszystkie OSP KSRG. Ze względów bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa, narada została przeprowadzona w garażu KP PSP w Szczytnie. Wszystkim uczestnikom przed wejściem do budynku zmierzono temperaturę. Wszyscy posiadali maseczki ochronne. W trakcie dyskusji wypracowany został kompromis i wspólnie podzielono przyznane kwoty. Narada była także dobrym momentem, aby przypomnieć zasady bezpieczeństwa związane z prowadzeniem działań w dobie pandemii koronawirusa.

Naradę prowadził mł. bryg. Zbigniew Stasiłojć – naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego.

autor: mł.bryg. Zbigniew Stasiłojć

zdjęcia: mł.bryg. Zbigniew Stasiłojć